Selena gomez - Dámelo To’

Un poquito de calor
Pegadito, síguelo
Ya te di el control
Termina lo que empezaste
No pensamos, 'tamo' bien
¿Si es pecado? No lo sé
Que paremos,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.