Anuel AA - Conversación Con Dios

Brr
Anuel, ¿ah?
Everything Foreign, haha

Anoche yo tuve un sueño con Dio'
Me dijo: "Hijo, la va' a perder"
"Ella va a irse como el viento" (oh-...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.