Selena gomez - De Una Vez

Ya no duele como antes, no
La herida de tu amor sanó

De una vez por todas
Soy más fuerte sola
Y es que no me arrepiento del pasado
Sé que el ti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.