Ozuna - Contra El Mundo

Woh-oh-oh-oh-oh
Jaja
Jowny

En esta vida (en esta vida)
Se ama y se sufre (se ama y se sufre)
Ven, no tengas miedo (woh-oh)
No lo dejes que te ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.