Ozuna - RD

Algo me mata de ti, yo no sé
Lo hacemo' to'a la noche, tú ere' mía, bebé (baby, yeah-eh)

Vamo' a hacerlo otra ve' (otra ve')
O en el bote o en el...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.