Ozuna - Dime Tú

Woh-oh-oh, yeah

Te hace' la difícil pa' que ese culo no vea
Tú ere' atea, pero yo hago que tú crea'
A tu amiga le contaste que me desea'
Prendem...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.