Ozuna - Antes

(Ante')
(Qué rico era ante')
Real hasta la muerte, ¿oíste, bebé?
(Ozuna)
Ozuna

Ante' (ante')
Qué rico era ante' (qué rico era ante')
Si pudie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.