Fabio Concato - O Bella Bionda

Sono seduto sopra una panchina
Qui fermo ad aspettare
C'è una biondina sta viaggiando su un treno
E quando arriva mi farà sudare

Mi sto specchia...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.