Fabio Concato - Buonanotte a Te

Buona notte amore
Che se così lontano
E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città
Così leggero sulle strade
Come una brezza e sapp...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.