Kraantje Pappie - Ma Aan De Lijn

Palm trees in the building
Lil crane come again
Ey, ey, ey, ey

Het is niet te geloven
Hoe is het zo gekomen?
Ik weet nog dat ik droomde over al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.