Manuel Carrasco - Llegó Navidad

Llegó Navidad
¿Qué has hecho tú?
Termina otro año
Y el nuevo empieza ya

Llegó Navidad
Sin discriminar
Al joven y al viejo
Los bendice por igu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.