Justin Quiles - Baila Morena

Me gusta como suda
Tu eres pura ternura
Cuando ponen tu canción en la disco
Tu eres pura cintura

Y yo loco de que tu
Te me pegues a mi
Bailamos reg...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.