Don omar - Egoista

Teníamos diferentes caminos
Son cosas del destino, no soy adivino mi amor
Creí que eras sangre y yo vino
Que éramos compatibles, pero ese fue mi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.