Riky Rick - Stay Shining

Oh God it's Major League
I wake up every morning singing for money
For money
I'm singing for money

Akekho omunye o swenka nje ngam swenka nje ngam
Ak...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.