Riky Rick - You And I

Ngeke bas’mele ma
Ngeke bas’mele ma
Ngeke bas’mele ma
Ngeke bas’mele ma

Weeeeeeeeeeh
Uweeeeeeeeeh
Waaaaaami
Uweena
Uweeena
Uweeeeeeeena
Owami

You an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.