Emtee - Abangani Bami

Intro: Riky Rick

Yo, Profound man, pick up the phone, pick up the phone I told you I'm throwing this party today I got the XO, I got the 1738 - iss...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.