Cazzu - Gatita Gangster

Hace tiempo no te veía
Me dijeron, papi, que andaba' perdí'o
Que ya te cansaste de la gata que tenía'
Que tu corazón experimentó un vacío
Tal vez ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.