Lyanno - Otra Vez

Ey, ¿qué tal si empezamos por donde nos quedamos la otra vez?
Oh, ¿qué tal si nos besamos y la ropa nos quitamos otra vez?
Y es que tú me tienes a m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.