Ozuna - Luz Apagá

Wo oh oh oh
Eh, eh, ah
Lu Lu Lunay, yeah
Tráeme una dosis de champaña
Que hay una baby que la mente a mí me daña
Y yo no sé, una mirada que engañ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.