Ty Dolla $ign - Dr. Sebi

Oh, oh (friendly)
Oh, oh (friendly)
Oh, oh (friendly)
All jokes aside, I had dreams of it endin', endin'
I want an eater like Dr. Sebi
I beat th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.