Ty Dolla $ign - Lift Me Up

Hit me up
Lift me up, pick me up, baby
Yeah
Off the Xanny, yeah

Oh, baby, lift me up, oh, baby, carry me
Oh, babe, you let me down, oh, baby, t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.