Ty Dolla $ign - Real Life

(Mustard on the beat, ho)

Cops still killin' niggas in real life
Signed a deal for eight figures in real life
Threeway, model bitches, in real li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.