Ty Dolla $ign - Tyrone 2021

Woo (Murda on the beat, so it's not nice)

Look, bro, I told you that that girl ain't shit
When you met her, she ain't even have a whip (whip)
I s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.