Ty Dolla $ign - Freak

(Damn, James)
(Bluey, why you do it to 'em?)
Hmm (Dolla $ign, Dolla $ign, Dolla $ign), ayy

I got a freak (freak), I got a freak, uh (freak)
I go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.