Ty Dolla $ign - Spicy

(Damn James)
(Dolla $ign, Dolla $ign)

Who tryna, who tryna go? (Go)
Who gon' drop it down like it's money on the floor? (Ho)
Who tryna, who tryn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.