Dani Martín - Tu Revolución - Cara B

Cuando pienso que yo no valgo nada
Cuando queda un segundo para huir
Cuando veo cien mil puertas cerradas
Las luces apagadas y que vienen a por mí ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.