Dani Martín - La Balanza - Cara B

La mitad de lo que soy yo te lo debo a ti
Hemos compartido luz, tormentas y esperanzas
El camino de la mano alguna nube gris
Un atardecer y tantos ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.