Dani Martín - Se Acaba la Función

Se acaba la función, todo se acaba
Se acaba la función, se acaba

Tú te quedaste en tu sofa y no moviste tu culo
Tú te escondiste en tu comfort po...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.