Dani Martín - Empieza la Función

Dicen, que echan de menos, esa manera de cantar
Llevan ya rato, con el cuento de que tengo otra
Que falta algo, de cuando era más chaval
Que sueno ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.