Dani Martín - Avioncito de Papel

Hace rato que nos pasa
Que no hay electricidad
Se apagaron las farolas
Y el faro de trafalgar

Avioncito de papel
Que se mojó, no vuela más
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.