Julie Zenatti - Paisiblement fou

Le slow langoureux
Se noyer dans tes yeux
Un flirt à la plage
J'ai plus l'âge
Week-end en bateau
En roman-photo
Ton cœur à l'abordage
Bavardage...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.