21 Savage - Steppin On Niggas

Step on a nigga in my Air Force 1s
Step on a nigga in some fuckin' Jordan 1s
Step on a nigga with this dirty-ass gun

It was one late night, I was...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.