Frida Gold - Verletzbar

Hey, wer konnte wissen
Dass sich das so anfühlt, wenn wir küssen?
Hey, wer konnte wissen
Dass deine Haut auf meiner Haut so unglaublich vertraut is...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.