Ozuna - Un Get

Uoh-oh
Randall (Came on the beat)
Dímelo, Gotay

Contigo yo me descontrolo
Ma', no soy el mismo cuando estamos solo' (uoh-oh-oh)
Me hiciste bruj...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.