Ozuna - El Oso del Dinero

Ja
Woh oh oh oh, yeah (je)
Baby
Woh oh
Pásame las llaves (Puerto Rico, jaja)
(R.d., Nueva York)
(El Negrito Ojos Claros)
Los barrios, los caser...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.