Cazzu - Queja

Está bien, pero no te enojes, ¿no lo ves? (Baby, baby)
Es que siento celos, ¿no lo ves?
Papi, lo siento, papi, lo siento
No quise hacerte una escen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.