Cazzu - Capricho

A-a-a-ay, ¿qué e' lo que hice mal?
A-ay, ¿en qué fallé contigo?
Ay, me duele, me duele, me duele
Realmente voy a extrañar no volver a mirarte dormi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.