Cazzu - Romance De La Venganza

Ya no puedo entender, mmm
Más de un par de veces lo he intentado
Y sigo preguntándome porqué (porqué)
Baby, a mí el amor no me queda bien

Deber...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.