Cazzu - Dulce Tortura

Ah
Da-da-da-da-da
Yeh yeh yeh yeh (el dolor)

Hoy quiero enseñarte algo que (algo que)
Va a hacer que te olvide' de eso por esta noche
Yo sé muy...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.