Maeckes - Langer Weg zum Glück

Das Café in dem wir saßen wurde abgerissen
Der Protest dagegen sah vom weiten aus wie Jubel, wie Jubel
Die neuen Mauern sind jetzt nicht mehr so gel...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.