Ozuna - Si Te Dejas Llevar

Me gusta probar tu boca
Me vuelve loco cuando dice
Que soy el que te provoca

Y ahora quiero verte desnuda
Y si te dejas llevar, de mi
Pasa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.