Lyanno - Prepárate

Subelo Neo

Él te maltrata por placer
De ese cabrón, escápate
Que la vida es corta
Y que no hay nada que no resuelva mi corta
Baby, tú dime que ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.