Cazzu - Trucos

Dejemos todo lo malo atrás
Vos sos mío y yo tuya pa'
Él no me da lo que vos me das
Ella tampoco te da lo que yo, así que

No me digas que no bebé...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.