Cazzu - Trampa Bitch

Aunque el corazón se parta por la mitad
Podría decir que no te quiero, mas no seria sincero
Pero juntos no podemos estar
Si vas a jugar conmigo, me...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.