Cazzu - Kaiosama

Tengo el estilo más fino, la calle me llama, no juegues conmigo
Un flow bañao' en platino, las expectativas y las Jordan combino
Tarde me llama pa' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.