Cazzu - R.I.P

Esos haters te mintieron, ganaron el juego
Solo me dejaste en el cora un par de agujeros
Que no me hablen del amor que yo ya no les creo
Ahora ando...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.