Niña Pastori - De Boca en Boca

Eres la magia de mi oscuridad
Eres mi pensamiento alegre al despertar
Eres como la tierra que se adora.
Eres el norte de mi caminar
Eres la estre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.