Brray - ¿Quién Es Brray?

¿Y ahora que hará?
¿Cuando se pegara? (Se pegara)
¿Con cuantas chingara?
Ayer lo vi con 7 putas, drogado en la disco y no le importa nah

Pa' mi ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.