Brray - No Eres Tú, Soy Yo

Young Martino

Entoces, ¿tú eres malo?
No le temo a na'
Eh, qué fue, ¿que diste un palo?
¿Y esa curiosidad?
Fue que a mi corta edad cogí serieda...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.