Brray - Préndelo

Mucho cuida'o
Esa demonia si que tiene tumbado
Un piquete que te deja hipnotizado
Aquí me tiene en una vuelta involucrado

Y va de lado a lad...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.